Studio Pierrot, Yuu Yuu Hakusho, Kazuma Kuwabara, Yusuke Urameshi, HieiCategories:   Yuu Yuu Hakusho